ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2023/24
2024/25
Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Meelespea lastehoid
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Meelespea lastehoid
Liik
Lasteaia aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ilmatsalu tn 24a
Üldtelefon 7461090
Peamine e-post [email protected]
Lisakontaktid Heda Kala, direktor - tel 533 28665, e-post: [email protected]
_______________________________
Lasteaia pidaja esindaja:
Kaspar Kreegimäe
[email protected]
tel 59190958
Tartu Linnavalitsus
Haridusosakonna alushariduse peaspetsialist

Lasteaiakoha küsimused:
+372 5042 506
[email protected]
Lisainfo Lasteaia visioon: LASTEAIAS ON HUVITAV
Lasteaia peamajas on 6 rühma lastele vanuses 2,5-7, filiaalis 2 sobitusrühma lastele vanuses 3-7 ja Meelespea lastehoius 3 rühma lastele vanuses 1,5-3.
Tervist Edendav Lasteaed (alates 2005. a). On moodustatud Tervist Edendava Lasteaia (TEL) meeskond, kelle eestvedamisel ja juhtimisel toimuvad tegevused kõigis rühmades. Eesmärk on tervisliku käitumise harjumuste kujundamine lastel, kaasates peresid ja personali.

Montessoori pedagoogika elementide kasutamine (alates 1993. a) lisab võimalusi laste võimete ja oskuste mitmekülgseks arenguks. Kujunenud on arvestatav metoodiliste õppevahendite kogu, mida õpetajad täiendavad pidevalt omavalmistatud vahenditega. Montessori pedagoogika õppevahendid pakuvad lastele erinevaid võimalusi teadmiste omandamiseks ja oskuste kujundamiseks.

Kiusamisest vaba lasteaed metoodika rakendamine (alates 2012. a). Eesmärk on luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse hoolivuse ja austusega, kiusamise korral sekkutakse ja aidatakse kaaslast, kes seda ise ei suuda. Metoodika põhineb väärtustel milleks on sallivus, austus, hoolivus ja julgus.
Veebilehe aadress https://meelespea.tartu.ee/meelespea-lastehoid
Rühmad õppeaastal 2023/24
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a

Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |
PIKSEL