ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2022/23
2023/24
Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Meelespea lastehoid
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Meelespea lastehoid
Liik Tartu munitsipaallastehoid
Lasteaia aadress Ilmatsalu 3a
Kontakt Heda Kala, direktor - tel 533 28665, e-post: Heda.Kala@raad.tartu.ee
_______________________________
Lasteaia pidaja esindaja:
Kaspar Kreegimäe
kaspar.kreegimae@raad.tartu.ee
tel 59190958
Tartu Linnavalitsus
Haridusosakonna alushariduse peaspetsialist

Lasteaiakoha küsimused:
+372 5042 506
Riina.Voore@tartu.ee
Lisainfo Lasteaia visioon: LASTEAIAS ON HUVITAV
Lasteaia peamajas on 6 rühma lastele vanuses 2,5-7, filiaalis 2 sobitusrühma lastele vanuses 3-7 ja Meelespea lastehoius 3 rühma lastele vanuses 1,5-3.
Tervist Edendav Lasteaed (alates 2005. a). On moodustatud Tervist Edendava Lasteaia (TEL) meeskond, kelle eestvedamisel ja juhtimisel toimuvad tegevused kõigis rühmades. Eesmärk on tervisliku käitumise harjumuste kujundamine lastel, kaasates peresid ja personali.

Montessoori pedagoogika elementide kasutamine (alates 1993. a) lisab võimalusi laste võimete ja oskuste mitmekülgseks arenguks. Kujunenud on arvestatav metoodiliste õppevahendite kogu, mida õpetajad täiendavad pidevalt omavalmistatud vahenditega. Montessori pedagoogika õppevahendid pakuvad lastele erinevaid võimalusi teadmiste omandamiseks ja oskuste kujundamiseks.

Kiusamisest vaba lasteaed metoodika rakendamine (alates 2012. a). Eesmärk on luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse hoolivuse ja austusega, kiusamise korral sekkutakse ja aidatakse kaaslast, kes seda ise ei suuda. Metoodika põhineb väärtustel milleks on sallivus, austus, hoolivus ja julgus.
Veebilehe aadress http://239082.edicypages.com/
Rühmad õppeaastal 2022/23
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a

Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |
PIKSEL