ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2022/23
2023/24
Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Mõmmik
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Mõmmik
Liik Tartu munitsipaallasteaed
Lasteaia aadress Mõisavahe 32
Kontakt Direktor: Inna Usmanova - 7461095; 53448030
E-post: Inna.Usmanova@raad.tartu.ee
Õppealajuhataja: Piret Nurmeotsa - 53503160
Asjaajaja: Veera Ossipova - 7461098
E-post: mommik@raad.tartu.ee

_______________________________
Lasteaia pidaja esindaja:
Kaspar Kreegimäe
kaspar.kreegimae@.tartu.ee
tel 59190958
Tartu Linnavalitsus
Haridusosakonna alushariduse valdkonna juht

Lasteaiakoha küsimused:
Riina.Voore@tartu.ee
+372 5042 506
Haridusosakonna alushariduse peaspetsialist
Lisainfo Lasteaia eripära: Tartu Lasteaias Mõmmik lõimuvad keeled ja kultuurid.
Mõmmikus on eestikeelsed rühmad; neile lisaks üks vene õppekeelega rühm, kust lapsed liiguvad edasi täieliku keelekümbluse rühmadesse. Oleme liitunud projektiga „Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“.
Alates aastast 2015 tegutseb Mõmmikus ka kahesuunalise keelekümbluse rühm, kus pool tegevust toimub eesti-, pool vene keeles - nii saavad eesti kodukeelega lapsed õppida seal vene keelt ja vastupidi.
Alates aastast 2020 õpivad vanema aiarühma lapsed lisaks inglise keelt interaktiivse tahvli ja Cambridge’i ülikooli materjalide abil.
Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Oleme liitunud "Kiusamisest Vabaks" programmiga.

Lasteaia kohatasu ühes kuus ühele lapsele on perioodil 01.01. - 31.12.2022 81 eurot.
Soodustused:
Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:
1) 100% vanuselt noorema lapse eest;
2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.
Lapse toidupäeva maksumus alates 01.11.2022. a:
sõimerühmas 1,90 €
aiarühmas 1,90 €

Tasulised huvitegevused: kergejõustik, iluvõimlemine, võistlustants ja jalgpall.
Lasteaed on praktikakohaks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Tartu Ülikooli tudengitele.

Veebilehe aadress    www.lasteaedmommik.com
Rühmad õppeaastal 2022/23
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a HEV

Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |
PIKSEL