ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2023/24
2024/25
Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Annike
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Annike
Liik
Lasteaia aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Anne tn 9
Üldtelefon 7461080
Peamine e-post [email protected]
Lisakontaktid Katrin Nurm
Direktor
tel. +3725145562
[email protected]
[email protected]

_______________________________
Lasteaia pidaja esindaja:
Kaspar Kreegimäe
[email protected]
tel. +37259190958
Tartu Linnavalitsus
Haridusosakonna alushariduse valdkonna juht

Lasteaiakoha küsimused:
Riina Voore
[email protected]
tel. +3725042506
Haridusosakonna alushariduse peaspetsialist


Lisainfo Tartu lasteaed Annike asub kesklinna lähedal, Anne kanali kõrval. Lasteaias on sõime- ja aiarühmad, tasandusrühmad ning pervasiivse arenguhäiretega laste rühm.

Lasteaia eripära:
Õuesõpe, suur õueala, kvaliteetsed tugiteenused, huviringid, arendavad projektid.
Lasteaias väärtustatakse koostööd, avatust, hoolivust, turvalisust, järjepidevust, kvaliteeti ja uuendusmeelsust.
Lasteaed on praktikabaasiks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli üliõpilastele.

2017. aastal omistati lasteaiale Keelekümbluse kvaliteediauhind.
2020. aastal tunnustati lasteaeda Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt "Hea lasteaia teerajaja" kvaliteedimärgiga.

Soodustused:
Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses, siis peab ta maksma kohatasu:
1) 100% vanuselt noorema lapse eest;
2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.
Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.

Lapse toidupäeva maksumus on alates 01.01.2024a. sõimerühmas 2,14, aiarühmas 2,34. Toitlustaja Baltic Restaurants OÜ.
Kohatasu: 81 € kuus.
Veebilehe aadress https://www.annike.ee/
Rühmad õppeaastal 2023/24
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a HEV

Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |
PIKSEL