ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2022/23
2023/24
Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Meelespea
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Meelespea
Liik Tartu munitsipaallasteaed
Lasteaia aadress Ilmatsalu 24a
Kontakt Heda Kala, direktor - tel 533 28665, e-post: Heda.Kala@raad.tartu.ee

_______________________________
Vt lisainfo:
Lasteaia pidaja esindaja:
Kaspar Kreegimäe
kaspar.kreegimae@.tartu.ee
tel 59190958
Tartu Linnavalitsus
Haridusosakonna alushariduse valdkonna juht

Lasteaiakoha küsimused:
Riina Voore
Riina.Voore@tartu.ee
+372 5042 506
Haridusosakonna alushariduse peaspetsialist
Lisainfo Lasteaia visioon: LASTEAIAS ON HUVITAV
Lasteaia peamajas on 6 rühma lastele vanuses 2,5-7, filiaalis 2 sobitusrühma lastele vanuses 3-7 ja Meelespea lastehoius 3 rühma lastele vanuses 1,5-3.
Tervist Edendav Lasteaed (alates 2005. a). On moodustatud Tervist Edendava Lasteaia (TEL) meeskond, kelle eestvedamisel ja juhtimisel toimuvad tegevused kõigis rühmades. Eesmärk on tervisliku käitumise harjumuste kujundamine lastel, kaasates peresid ja personali.

Kiusamisest vaba lasteaed metoodika rakendamine (alates 2012. a). Eesmärk on luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse hoolivuse ja austusega, kiusamise korral sekkutakse ja aidatakse kaaslast, kes seda ise ei suuda. Metoodika põhineb väärtustel milleks on sallivus, austus, hoolivus ja julgus.

Väärtustame loodust kui õpikeskkonda ja viime läbi õppetegevusi õues. 2017/2018 õppeaastast alates õpetame lastele puidutöö algoskusi ehk mängu ja meisterdamast puiduga.
Tasulised ringid lasteaia lastele:
jalgpall, iluvõimlemine, inglise keel, teadusring "Kolm põrsakest"
Veebilehe aadress http://239082.edicypages.com/
Rühmad õppeaastal 2022/23
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a HEV

Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |
PIKSEL