ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2022/23
2023/24
Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Tähtvere
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Tähtvere
Liik Tartu munitsipaallasteaed
Lasteaia aadress A. H. Tammsaare 10
Kontakt direktor: 746 1495; 517 4410;
Aino.Kallavus@raad.tartu.ee

õppealajuhataja: 746 1497;
Elena.Laane@raad.tartu.ee

majandusjuhataja: 746 1497;
Mari.Parik@raad.tartu.ee_______________________________
Lasteaia pidaja esindaja:
Kaspar Kreegimäe
kaspar.kreegimae@.tartu.ee
tel 59190958
Tartu Linnavalitsus
Haridusosakonna alushariduse valdkonna juht

Lasteaiakoha küsimused:
Riina Voore
Riina.Voore@tartu.ee
+372 5042 506
Haridusosakonna alushariduse peaspetsialistLisainfo psühholoog: 5528115; K kell 8-11;N kell 8-17
Hedy.Vahimets@tugiteenused.tartu.ee
logopeed: Anneli Rebane 58588271;Lasteaia eripära

TASANDUSRÜHM (kõnehälvetega ja spetsiifiliste arenguhäiretega lapsed, kuni 12 last) ALUSTAS TÖÖD 1.AUGUSTIST 2017

Süvendatud sotsialiseerumist võimaldavad tegevused
Süvendatud folkloorne tegevus
Süvendatud terviseedendus, liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade Võrgustikuga 2006.a
Süvendatud õppe- ja kasvatustegevused läbi keskkonnateema ja loodusekalendri
Süvendatud tegevused ja ühinemine liikumisega Kiusamisest vaba lasteaed 2013.aastal

SOODUSTUSED:

I Erisused kohatasu suuruses sõltuvalt laste arvust peres

1. Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:
1) 100% vanuselt noorima lapse eest;
2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

2. Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.

3. Haridusosakond teavitab lapsevanemat kohatasu suurusest e-keskkonna ARNO kaudu.

II Laste tervisliku toitumise toetamiseks on lasteaias taotletud PRIA koolipiimatoetust ja koolipuuvilja- ja köögivilja toetust. Ühtlasi võimaldab see lapsevanema poolt kaetava toidukulu osa vähendada.Alates 01.01.2020 on lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 81 €.

Alates 01.08.2022 on toidupäeva maksumus sõimerühmas 1.80€ ja aiarühmas 2.20€
Veebilehe aadress http://www.lasteaedtahtvere.ee
Rühmad õppeaastal 2022/23
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a HEV

Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |
PIKSEL