ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2023/24
2024/25
Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Tähtvere
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Tähtvere
Liik
Lasteaia aadress Tartu maakond, Tartu linn, A. H. Tammsaare tn 10
Üldtelefon 7461495
Peamine e-post [email protected]
Lisakontaktid direktor: 7461495
[email protected]

õppealajuhataja: 746 1497;
[email protected]

majandusjuhataja: 746 1497;  
[email protected]_______________________________
Lasteaia pidaja esindaja:
Kaspar Kreegimäe
[email protected]
tel 59190958
Tartu Linnavalitsus
Haridusosakonna alushariduse valdkonna juht

Lasteaiakoha küsimused:
Riina Voore
[email protected]
+372 5042 506
Haridusosakonna alushariduse peaspetsialistLisainfo Logopeed: Anneli Rebane 58588271;

Lasteaia eripära

TASANDUSRÜHM (kõnehälvetega ja spetsiifiliste arenguhäiretega lapsed, kuni 12 last) ALUSTAS TÖÖD 1.AUGUSTIST 2017

Süvendatud sotsialiseerumist võimaldavad tegevused
Süvendatud folkloorne tegevus
Süvendatud terviseedendus, liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade Võrgustikuga 2006.a
Süvendatud õppe- ja kasvatustegevused läbi keskkonnateema ja loodusekalendri
Süvendatud tegevused ja ühinemine liikumisega Kiusamisest vaba lasteaed 2013.aastal

SOODUSTUSED:

I Erisused kohatasu suuruses sõltuvalt laste arvust peres

1. Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:
1) 100% vanuselt noorima lapse eest;
2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

2. Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.

3. Haridusosakond teavitab lapsevanemat kohatasu suurusest e-keskkonna ARNO kaudu.

II Laste tervisliku toitumise toetamiseks on lasteaias taotletud PRIA koolipiimatoetust ja koolipuuvilja- ja köögivilja toetust. Ühtlasi võimaldab see lapsevanema poolt kaetava toidukulu osa vähendada.Alates 01.01.2020 on lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 81 €.

Alates 01.08.2023 on toidupäeva maksumus sõimerühmas 2.20€ ja aiarühmas 2.80€.
Veebilehe aadress https://www.lasteaedtahtvere.ee/
Rühmad õppeaastal 2023/24
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a HEV

Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |
PIKSEL