ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2022/23
2023/24
Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Ristikhein
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Ristikhein
Liik Tartu munitsipaallasteaed
Lasteaia aadress Ropka tee 25
Kontakt Direktor: Margot Fjuk
e-post: Margot.Fjuk@raad.tartu.ee
tel. 511 5057
vastuvõtuajad: kokkuleppel
_______________________________
Lasteaia pidaja esindaja:
Kaspar Kreegimäe
kaspar.kreegimae@.tartu.ee
tel 59190958
Tartu Linnavalitsus
Haridusosakonna alushariduse valdkonna juht

Lasteaiakoha küsimused:
Riina Voore
Riina.Voore@tartu.ee
+372 5042 506
Haridusosakonna alushariduse peaspetsialist
Lisainfo Eripära: Reggio Emilia metoodika, avastusõpe. Lasteaed on praktikakohaks Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja, eripedagoogi ja logopeedia eriala üliõpilastele ning Tervishoiu Kõrgkooli tudengitele.
Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
Vastu võetud 30.06.2016 nr 115
https://www.riigiteataja.ee/akt/407072016001

Tartu koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Tartu Linnavalitsuse määrus 30.06.2015.a. nr. 10
http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/TLVM2015063000010

TOIDUKULU
Lapsevanem tasub lapse toidukulu kolme söögikorra – hommikusöögi, lõunasöögi ja õhtuoote eest. Toidupäeva maksumus alates 01.09.2022.a on 2,00 eurot. Toitu valmistavad Baltic Restaurants Estonia AS ja Lunch Time&Catering OÜ.
Kui laps puudub, tuleb lasteasutust sellest teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15.00-ks. Kui lapsevanem ei teavita lapse puudumisest õigel ajal, tuleb tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest.
Veebilehe aadress http://www.ristikhein.tartu.ee/
Rühmad õppeaastal 2022/23
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti

Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |
PIKSEL