ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2022/23
2023/24
Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Kelluke
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Kelluke
Liik Tartu munitsipaallasteaed
Lasteaia aadress Kaunase pst 69
Kontakt Direktor Julia Eskor
tel. 7461070
e-post: kelluke@raad.tartu.ee

_______________________________
Lasteaia pidaja esindaja:
Kaspar Kreegimäe
kaspar.kreegimae@.tartu.ee
tel 59190958
Tartu Linnavalitsus
Haridusosakonna alushariduse valdkonna juht

Lasteaiakoha küsimused:
Riina Voore
Riina.Voore@tartu.ee
+372 5042 506
Haridusosakonna alushariduse peaspetsialist

Lisainfo LASTEAIA ERIPÄRA:

2022/2023 õppeaastal avab Tartu Lasteaed Kelluke MITMEKEELSED RÜHMAD kuhu on oodatud 1,5-3-aastased eesti-, vene- ja kakskeelsete perede lapsed. Õppetöö toimub kahesuunalise ja osalise keelekümbluse järgi.

- keelekümblusrühmad alates 1,5a.
- tasandusrühmad
- inglise keele õpetamine
- Innovaatiliste tehnoloogiate kasutamine Interaktiivses Keele Stuudios (IKS)
- "Kiusamisest vaba lasteaia" (KIVA) metoodika rakendamine ning arendamine kahes keeles
- Tervist Edendav Lasteaed (TEL)
- 2014. aastast tegutseb lasteaias Lõuna-Eesti piirkonna eesti keele kui teise keele õpetajate metoodikakeskus
- Pikaajaline partner praktika läbimisel Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Ülikooli üliõpilastele.

SOODUSTUSED:
Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:
1) 100% vanuselt noorema lapse eest;
2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.
Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.
Lapse toidukulu päevamaksumus alates 01.12.2022.a.:
sõimerühmas 1.90 eurot
aiarühmas 2.10 eurot.
Veebilehe aadress http://tartukelluke.weebly.com, https://www.facebook.com/TartuLasteaedKelluke
Rühmad õppeaastal 2022/23
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti

Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |
PIKSEL