ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2023/24
2024/25
Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Kelluke
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Kelluke
Liik
Lasteaia aadress Tartu maakond, Tartu linn, Kaunase pst 69
Üldtelefon 7461070
Peamine e-post [email protected]
Lisakontaktid Direktor Julia Eskor
tel. 7461070
e-post: [email protected]

_______________________________
Lasteaia pidaja esindaja:
Kaspar Kreegimäe
[email protected]
tel 59190958
Tartu Linnavalitsus
Haridusosakonna alushariduse valdkonna juht

Lasteaiakoha küsimused:
Riina Voore
[email protected]
+372 5042 506
Haridusosakonna alushariduse peaspetsialist

Lisainfo LASTEAIA ERIPÄRA:

- Lasteaias on sõime-, liit-, aia- ja tasandusrühmad.
- Lasteaia õppekeel on eesti keel, õppetegevuses kasutame LAK-õppe metoodikat.
- Austame ja väärtustame laste erinevat keele- ja kultuuritausta.
- 2007. aastast kuulume keelekümblusvõrgustikku.
- 2013. aastal sai lasteaed kvaliteediauhinna “Keelekümblusasutus 2013”.
- 2018. aastal sai lasteaed Keelekümblusprogrammi täieliku kvaliteediauhinna “Keelekümblusasutus 2018”.
- Lasteaed on praktikabaasiks Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitele.
- Lasteaial on õuesõppeklass, rajatud puude ja põõsaste õpperada ja pisike aiamaa.
- Kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.
- Kasutame “Kiusamisest vaba lasteaia” (KIVA) metoodikat.
- 2014. aastast tegutseb lasteaias Lõuna-Eesti piirkonna eesti keele kui teise keele õpetajate metoodikakeskus. Toetame ja nõustame ka eesti keelt võõrkeelena kõnelevate laste vanemaid.
SOODUSTUSED:
Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:
1) 100% vanuselt noorema lapse eest;
2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.
Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.
Lapse toidukulu päevamaksumus alates 01.12.2022.a.:
sõimerühmas 1.90 eurot
aiarühmas 2.10 eurot.
Veebilehe aadress https://tartukelluke.weebly.com/
Rühmad õppeaastal 2023/24
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a HEV

Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |
PIKSEL