ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2023/24
2024/25
Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Kelluke
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Kelluke
Liik
Lasteaia aadress Tartu maakond, Tartu linn, Kaunase pst 69
Üldtelefon 7461070
Peamine e-post [email protected]
Lisakontaktid Direktor Julia Eskor
tel. 7461070
e-post: [email protected]

_______________________________
Lasteaia pidaja esindaja:
Kaspar Kreegimäe
[email protected]
tel 59190958
Tartu Linnavalitsus
Haridusosakonna alushariduse valdkonna juht

Lasteaiakoha küsimused:
Riina Voore
[email protected]
+372 5042 506
Haridusosakonna alushariduse peaspetsialist

Lisainfo LASTEAIA ERIPÄRA:

- keelekümblusrühmad alates 1,5a.
- tasandusrühmad
- inglise keele õpetamine
- Innovaatiliste tehnoloogiate kasutamine Interaktiivses Keele Stuudios (IKS)
- "Kiusamisest vaba lasteaia" (KIVA) metoodika rakendamine ning arendamine kahes keeles
- Tervist Edendav Lasteaed (TEL)
- 2014. aastast tegutseb lasteaias Lõuna-Eesti piirkonna eesti keele kui teise keele õpetajate metoodikakeskus
- Pikaajaline partner praktika läbimisel Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Ülikooli üliõpilastele.

SOODUSTUSED:
Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:
1) 100% vanuselt noorema lapse eest;
2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.
Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.
Lapse toidukulu päevamaksumus alates 01.12.2022.a.:
sõimerühmas 1.90 eurot
aiarühmas 2.10 eurot.
Veebilehe aadress https://tartukelluke.weebly.com/
Rühmad õppeaastal 2023/24
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a HEV

Tagasi: Avaleht | Lasteaiad |
PIKSEL