ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
2023/24
2024/25
Abi

Andmekaitsetingimused
ARNO põhimäärus


Lapsevanemale

Juhendid:
Arno juhend
Koolilõuna juhend (PDF)
​​Haridus- ja Noorteameti otsuse avalikustamine koolile ​(PDF)
Huvikooli juhend

Juhendid lapsevanemale:
Lasteaed: siin
Põhikool ja Gümnaasium: siin
Koolilõuna ja lisaeine: siin
Huviringid: siin
Huvikoolid: siin

Juhendid täisealisele õppurile:
Põhikool ja Gümnaasium (õppurile): siin
Koolilõuna ja lisaeine (õppurile): siin
Huviringid (õppurile): siin
Huvikoolid (õppurile): siin

10. märtsi seisuga määratakse lapsele elukohajärgne kool. Lapsele ei määrata elukohajärgset kooli juhul, kui:

  • Lapsele tagatakse õppekoht ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolis;
  • Lapse elukoha andmed on rahvastikuregistris kajastatud kohaliku omavalitsusüksuse täpsusega ja vanem ei ole enne 10. märtsi haridusosakonda teavitanud lapse elukoha täpsest aadressist.

Hiljemalt 15. märtsil avaldatakse e-keskkonna kaudu lapsele määratud elukohajärgse kooli andmed järgneva õppeaasta kohta. Vanemal on õigus saada teavet lapsele määratud elukohajärgse põhikooli kohta ka haridusosakonnast ja koolidest.

Kuni 15. aprillini  võib lapsevanem esitada e-keskkonna kaudu või otse haridusosakonnale taotluse uue elukohajärgse põhikooli määramiseks, juhul kui:
  1. ta soovib, et lapse elukohajärgseks põhikooliks määratakse sama pere teise lapse kool, tuues välja sama pere teise lapse nime, isikukoodi ja kooli;
  2. ta soovib loobuda õppekohast ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolis, erakoolis või riigikoolis;
  3. lapse elukoha andmed on rahvastikuregistris pärast 10. märtsi muutunud;
  4. tal on muid põhjusi, miks ta soovib lapsele määratud elukohajärgset põhikooli muuta, tuues väljas vastavad põhjused.

Lapsevanem teavitab soovist panna laps varem kooli haridusosakonda enne 1. maid.

Pärast 1. maid võib lapsevanem taotleda otse koolilt lapse vastuvõtmist loodavasse esimesse klassi.

Pärast 1. maid võib lapsevanem pöörduda ka haridusosakonna poole elukohajärgse põhikooli määramiseks.


Info: [email protected]; 7361 422
koolilõuna info 7361 447
huvikoolide info 7361 363


PIKSEL